KAREN WISLØFF - GESTALTPSYKOTERAPEUT - TRONDHEIM SENTRUM


Jeg tilbyr individualterapi, parterapi og gruppeterapi for personer av alle kjønn, i alle aldre og samlivsformer som ønsker å utvikle seg eller ønsker en endring i livet.

Temaer kan eksempelvis være:

- du trenger noen å prate med

- du kjenner på ensomhet

- du ønsker å utvikle forholdet til partner, barn, foreldre o.l

- du er i sorg etter å ha mistet noen/ går gjennom samlivsbrudd

- du sliter med lav selvtillit/ selvbilde/ selvfølelse

- du opplever avhengighet eller misbruk (alkohol, rus, mat, spill)

- du lever med usikkerhet

- du opplever utbrenthet/ stress

- du har mistet jobben/ ønsker å utvikle deg i den jobben du har

- du står foran nye/ viktige valg

- du har et ønske om å få mere ut av livet ditt

FØLG MEG GJERNE PÅ FACEBOOK